Điểm tin:
 
Tổ chức nhân sự
Tổ chức nhân sự

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh nghề nghiệp

Chức vụ

Trình độ

Ghi chú

Nam

Nữ

Chuyên môn

Lý luận chính trị

1

Võ Thanh Sang

1976

 

Giảng viên

Trưởng khoa

ThS. QTKD

 

NCS*

(1) BỘ MÔN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

1

Quách Hồng Duyên

 

1984

Giảng viên

P. Trưởng Phòng Tài vụ,

Trưởng BM

ThS. QTKD

CN. Kế toán

 

GV kiêm chức, NCS

2

Đỗ Thị Hoàng Phương

 

1986

Giảng viên

 

ThS. QTKD

CN. Kế toán

 

 

3

Võ Ngọc Hiếu

1984

 

Giảng viên

 

ThS. Kế toán

CN. Kế toán 

 

 

4

Thái Thảo Trân

 

1989

Giảng viên

 NV Phòng TV

ThS. Kế toán

CN. Kế toán 

 

 GV kiêm chức

5

Lưu Thị Thảo Nguyên

 

1990

Giảng viên

 

ThS. Kế toán

CN. Kế toán - Kiểm toán

 

 

(2) BỘ MÔN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1

Nguyễn Thị Thùy Phương

 

1983

Giảng viên

Trưởng BM

ThS. TCNH

CN. TC-Tín dụng

 

 

2

 

Tạ Minh Trí

1988

 

Giảng viên

 

ThS. TCNH

CN. Kinh tế học

  CN. TCNH

 

 

3

Trịnh Anh Khoa

1990

 

Giảng viên

 Trợ lý VP Khoa

ThS. TCNH

CN. TCNH

 

 

4

Lâm Kim Ngân

 

1989

Giảng viên

NV Phòng TV

ThS. TCNH

CN. TCNH

 

GV kiêm chức

(3) BỘ MÔN KINH TẾ

1

Lê Thị Chi

 

1984

Giảng viên

Trưởng BM

ThS. Kinh tế NN

 

NCS*

2

Ngô Thị Minh Thúy

 

1985

Giảng viên

 

ThS. Kinh tế NN

CN. Kinh tế Thủy sản

 

 

3

Trần Minh Khiêm

1988

 

Giảng viên

 

ThS. TCNH

CN. Kinh tế học

 

 

(4) BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

1

Dương Trường Giang

1983

 

Giảng viên

P Trưởng Phòng KT&ĐBCL,

Trưởng BM

ThS. QTKD

CN. Kinh tế NN

Trung cấp*

GV kiêm chức

2

Võ Thanh Sang

1976

 

Giảng viên

 

ThS. QTKD

 

NCS

3

Nguyễn Thị Thoa

 

1984

Giảng viên

 

ThS. QTKD

 

 

4

Trương Thị Cẩm Tú

 

1984

Giảng viên

 

ThS. QTKD

 

 

5

Võ Thị Mai

 

1988

 

NV P. TC-HC-TH

CH QTKD*

CN. QTKD

 

GV kiêm chức

6

Trương Quốc Điền

1976

 

Chuyên viên

P. Trưởng phòng, VP UBND tỉnh ST

ThS. QTKD

 

GV mời giảng

* Đang học


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...