Điểm tin:
 
Tổ chức nhân sự
Tổ chức nhân sự

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh nghề nghiệp

Chức vụ

Trình độ

Ghi chú

Nam

Nữ

Chuyên môn

Lý luận chính trị

i

Võ Thanh Sang

1976

 

Giảng viên

Trưởng khoa

ThS. QTKD

 

NCS

ii

Trịnh Anh Khoa

1990

 

Giảng viên

Trợ lý VP Khoa 

ThS. TCNH

CN. TCNH

 

 

(1) BỘ MÔN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

1

Quách Hồng Duyên

 

1984

Giảng viên

Trưởng BM

ThS. QTKD

CN. Kế toán

 

GV kiêm chức, NCS

2

Đỗ Thị Hoàng Phương

 

1986

Giảng viên

 

ThS. QTKD

CN. Kế toán

 

 

3

Võ Ngọc Hiếu

1984

 

Giảng viên

 

ThS. Kế toán

CN. Kế toán 

 

 

4

Thái Thảo Trân

 

1989

Giảng viên

 NV Phòng TV

ThS. Kế toán

CN. Kế toán 

 

 GV kiêm chức

5

Lưu Thị Thảo Nguyên

 

1990

Giảng viên

 

ThS. Kế toán

CN. Kế toán - Kiểm toán

 

 

6

Lưu Thị Minh Thư

 

1971

Giáo viên

Giáo viên Trường TH KTKT BL

ThS. Kinh doanh và QL 

 

GV mời giảng

7

Võ Thị Thanh Trang

 

 

Giáo viên

Giáo viên Trường TH KTKT BL

CN. Kế toán 

 

GV mời giảng

8

Huỳnh Chí Nhân

1983

 

Giáo viên

Giáo viên Trường TH KTKT BL

CN. Kế toán 

 

GV mời giảng

9

Lê Tín

1984

 

Giảng viên

GV Trường ĐH CT

ThS. Kinh tế

 

GV mời giảng

10

Trần Quế Anh

 

1983

Giảng viên

GV Trường ĐH CT

ThS. Kế toán

 

GV mời giảng

11

Nguyễn Thị Diệu

 

1972

Giảng viên

GV Trường ĐH CT

ThS. Kế toán

 

GV mời giảng

(2) BỘ MÔN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

12

Nguyễn Thị Thùy Phương

 

1983

Giảng viên

Trưởng BM

ThS. TCNH

CN. TC-Tín dụng

 

 

13

Tạ Minh Trí

1988

 

Giảng viên

 

ThS. TCNH

CN. Kinh tế học

  CN. TCNH

 

 

14

Trịnh Anh Khoa

1990

 

Giảng viên

 Trợ lý VP Khoa

ThS. TCNH

CN. TCNH

 

 

15

Lâm Kim Ngân

 

1989

Giảng viên

NV Phòng TV

ThS. TCNH

CN. TCNH

 

GV kiêm chức

16

Trần Kim Hiển

 

1975

 

GĐ Ngân hàng PT Nhà Tp. ST

ThS. Tài chính

 

GV mời giảng

17

Nguyễn Văn Trung

 

 

 

GĐ Ngân hàng NN&PTNT Tp. ST

ThS. Tài chính

 

GV mời giảng

18

Huỳnh Thị Tuyết Sương

 

1982

Giảng viên

GV Trường ĐH CT

ThS. TCNH

 

GV mời giảng

(3) BỘ MÔN KINH TẾ

19

Lê Thị Chi

 

1984

Giảng viên

Trưởng BM

ThS. Kinh tế NN

 

NCS

20

Ngô Thị Minh Thúy

 

1985

Giảng viên

 

ThS. Kinh tế NN

CN. Kinh tế Thủy sản

 

 

21

Trần Minh Khiêm

1988

 

Giảng viên

 

ThS. TCNH

CN. Kinh tế học

 

 

22

Trần Nguyễn Hải

1983

 

Chuyên viên

Chuyên viên Sở TN-MT tỉnh ST

ThS. Khoa học đất

 

GV mời giảng

(4) BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

23

Dương Trường Giang

1983

 

Giảng viên

Trưởng BM

ThS. QTKD

CN. Kinh tế NN

Trung cấp*

GV kiêm chức

24

Võ Thanh Sang

1976

 

Giảng viên

 

ThS. QTKD

 

NCS

25

Nguyễn Thị Thoa

 

1984

Giảng viên

 

ThS. QTKD

 

 

26

Trương Thị Cẩm Tú

 

1984

Giảng viên

 

ThS. QTKD

 

 

27

Cù Phước Linh

1971

 

Giảng viên

GĐ TT ĐT-QHDN&HTSV

ThS. QTKD

CN. Kinh tế ngoại thương

Cao cấp

GV kiêm chức

28

Võ Thị Mai

 

1988

 

NV P. TC-HC-TH

CH QTKD*

CN. QTKD

 

GV kiêm chức

29

Trương Quốc Điền

1976

 

Chuyên viên

P. Trưởng phòng, VP UBND tỉnh ST

ThS. QTKD

 

GV mời giảng

30

Đinh Công Thành

1983

 

Giảng viên

GV Trường ĐH CT

ThS. QTKD

 

GV mời giảng

31

Đỗ Thị Tuyết

 

 

Giảng viên

GV Trường ĐH CT

ThS. QTKD

 

GV mời giảng

32

Nguyễn Xuân Vinh

1976

 

Giảng viên

GV Trường ĐH CT

ThS. QTKD

 

GV mời giảng

33

Phan Văn Phùng

1982

 

 

Trợ lý Khoa QTKD Trường ĐH DL Cửu Long

ThS. QTKD

 

GV mời giảng

34

Phạm Lê Hồng Nhung

 

1983

Giảng viên

GV Trường ĐH CT

ThS. QTKD

 

GV mời giảng

35

Nguyễn Nhã Uyên

 

1980

 

NV KD Ngân hàng NN&PTNT tỉnh ST

ThS. Kinh tế

 

GV mời giảng

36

Lê Nguyễn Đoan Khôi

1974

 

 

Trưởng phòng NCKH Trường ĐH CT

TS. Kinh tế

 

GV mời giảng

* Đang học


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...