Điểm tin:
 
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và Hướng dẫn viết báo cáo chuyên đề tốt nghiệp các lớp CĐ Quản trị K6
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và Hướng dẫn viết báo cáo chuyên đề tốt nghiệp các lớp CĐ Quản trị K6

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo các lớp CĐ hệ Chính quy khóa 2012 - 2015;

Căn cứ vào chương trình đào tạo CĐ hệ Chính quy ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị văn phòng ban hành tại quyết định số 103/QĐ-CĐCĐ-ĐT ngày 13 tháng 01 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Khoa Kinh tế lập kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp cho lớp CĐ hệ Chính quy khóa 2012 - 2015, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích              

Thực tập cuối khoá nhằm từng bước gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn, giúp sinh viên làm quen và tăng cường kỹ năng thực tế, năng lực chuyên môn về ngành nghề được đào tạo. Cụ thể:

- Vận dụng tổng hợp kiến thức đã được trang bị vào phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả những vấn đề được đặt ra trong quá trình thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp.

- Tham gia tích cực vào các hoạt động kinh doanh được cơ quan, doanh nghiệp phân công, đặc biệt tham gia vào lĩnh vực mà sinh viên quan tâm nghiên cứu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực tập.

- Bước đầu rèn luyện phương pháp nghiên cứu khoa học, một mặt hoàn thành các yêu cầu của đợt thực tập tốt nghiệp, mặt khác tạo tiền đề để có thể thực hiện tốt các yêu cầu công tác và nghiên cứu thực tế sau khi ra trường.

- Tiếp tục rèn luyện kỹ năng, rèn luyện phong cách làm việc và phẩm chất đạo đức để có thể thích nghi với môi trường công tác hiện tại cũng như trong tương lai 

........

Tải về toàn văn kế hoạch


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...