Điểm tin:
 
Giới thiệu bộ môn
Giới thiệu bộ môn

Bộ môn Lý luận chính trị được thành lập theo Quyết định số 51/QĐ-CĐCĐ.06 ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng với tên gọi Tổ Mác - Lênin và sau đó được đổi tên thành Bộ môn Lý luận chính trị theo Quyết định số 43/ QĐ-CĐCĐ ngày 14 tháng 01 năm 2008.

Tổng số cán bộ, giáo viên: 05, trong đó: nam 02, nữ 03. Trình độ: Đại học 06 (đang học cao học 03).

* Cơ cấu tổ chức: Trưởng bộ môn và 04 giảng viên. investment in vietnam

* Chức năng, nhiệm vụ: giảng dạy các môn lý luận chính trị và pháp luật cho HSSV.

   

Tập thể CB, GV Bộ môn LLCT

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...