Điểm tin:
 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Khoa Lý luận Chính trị
Quy chế tổ chức và hoạt động của Khoa Lý luận Chính trị

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Khoa Lý luận chính trị là một đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, được thành lập theo Quyết định số: 703/QĐ-CĐCĐ ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Điều 2: Đơn vị quản lý toàn diện và trực tiếp Khoa Lý luận chính trị là Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Điều 3: Điều hành Khoa Lý luận chính trị là Trưởng khoa, giúp việc cho Trưởng khoa là các Phó Trưởng khoa; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng khoa và các Phó Trưởng khoa do Hiệu trưởng quyết định.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...