Điểm tin:
 
Tổ chức nhân sự
Tổ chức nhân sự

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh nghề nghiệp

Chức vụ

Trình độ

Ghi chú

Nam

Nữ

Chuyên môn

Lý luận chính trị

i

Trang Bảo Thanh

 

1986

Giảng viên

P.Trưởng khoa

ThS. HC công

CN. SP Ngữ Văn

 

 

ii

Ngô Hồng Chương

1984

 

Giảng viên

Trợ lý VP khoa

ThS. Luật kinh tế

CN. Luật

 

 

(1) Bộ môn Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng HCM

1

Trần Thị Biên Thùy

 

1985

Giảng viên

Trưởng BM

ThS. Triết học

CN. SP GD Công dân

 

 

2

Trần Thị Cẩm Tú

 

1987

Giáo viên

 

CN. SP Lịch sử

 

 

3

Đoàn Thiện Tài

1960

 

Chuyên viên chính

Hiệu trưởng

ThS. Hồ Chí Minh học

CN. Luật

CN. Chính trị

Cử nhân

NCS, GV kiêm chức

4

Lê Bình Nguyên

1957

 

Giảng viên chính

P. Chủ tịch LH các hội KHKT tỉnh Sóc Trăng

ThS. Giáo dục học

CN. Triết học

Cao cấp

GV mời giảng

5

Lê Kim Huê

 

1958

 

Nguyên Trưởng BM LLCT

CN. Chính trị

 

GV mời giảng

6

Nguyễn Ánh Nguyệt

 

1953

Giảng viên chính

Nguyên Trưởng khoa Triết, Trường Chính trị tỉnh ST

CN. Triết học

 

GV mời giảng

7

Nguyễn Thanh Sang

1973

 

Giảng viên

Trưởng khoa XD Đảng,  Trường Chính trị tỉnh ST

ThS. XD Đảng

 

GV mời giảng

8

Trịnh Thị Nhàn

 

 

Giảng viên

Trưởng khoa LLCB, Trường Chính trị tỉnh ST

ThS. Kinh tế

 

GV mời giảng

9

Nguyễn Minh Sang

1976

 

Giảng viên

Phó Trưởng khoa LLCB, Trường Chính trị tỉnh ST

ThS. Triết học

 

NCS, GV mời giảng

10

Phan Thị Phượng

 

1977

Giảng viên

Phó Trưởng khoa LLCB,  Trường Chính trị tỉnh ST

ThS. Triết học

 

GV mời giảng

(2) Bộ môn Luật - Hành chính

11

Hồng Thanh Bạch

1985

 

Giảng viên

 Trưởng BM

ThS. Luật KT

CN. Luật

Trung cấp

 

12

Trang Bảo Thanh

 

1986

Giảng viên

P.Trưởng khoa

ThS. HC công

CN. SP Ngữ Văn

 

 

13

Ngô Hồng Chương

1984

 

Giảng viên

Trợ lý VP khoa

ThS. Luật kinh tế

CN. Luật

 

 

14

Trần Quốc Khánh

1986

 

Giảng viên

 CB Phòng CTCT&QLHSSV

 ThS. Luật kinh tế

 CN. Luật

 

GV kiêm chức

15

Nguyễn Tuyết Liên

 

1965

 

Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh ST

ThS. Luật

 

GV mời giảng

16

Nguyễn Thanh Sơn

1970

 

 

Chánh văn phòng UBND  tỉnh ST

ThS. QL HC công

 

GV mời giảng

17

Nguyễn Văn Lĩnh

1980

 

Giảng viên

P. Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh ST

ThS. Hành chính

 

GV mời giảng

18

Nguyễn Hoàng Lâm

1980

 

 

Thẩm phán Tòa án huyện Mỹ Tú, tỉnh ST

ThS. Luật

 

GV mời giảng

19

Nguyễn Thái Lam

1980

 

 

Luật sư, Đoàn Luật sư tỉnh Hậu Giang

CN. Luật

 

GV mời giảng

* Đang học


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...