Điểm tin:
 
Tổ chức nhân sự
Tổ chức nhân sự

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh nghề nghiệp

Chức vụ

Trình độ

Địa chỉ mail

Số điện thoại

Ghi chú

Nam

Nữ

Chuyên môn

Lý luận chính trị

i

Trang Bảo Thanh

 

1986

Giảng viên

Phó

Trưởng khoa

Th.S. Quản lý

Hành chính công

 

 

trangbaothanh@gmail.com

0919.199.204

 

ii

Ngô Hồng Chương

1984

 

Giảng viên

Trợ lý

VP khoa

Th.S. Luật Kinh tế

 

 

chuongcdcdst@gmail.com

0939.666.009

 

(1) Bộ môn Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng HCM

1

Trần Thị Biên Thùy

 

1985

Giảng viên

Trưởng

Bộ môn

 

Th.S. Triết học

 

 

celgemi@gmail.com

01687.335776

 

2

Trần Thị Cẩm Tú

 

1987

Giáo viên

 

Th.S. Lịch sử ĐCSVN

 

 

ttctu447@gmail.com

0984.522.447

 

(2) Bộ môn Luật - Hành chính

1

Ngô Hồng Chương

1984

 

Giảng viên

Trợ lý

VP khoa

Th.S . Luật Kinh tế

 

 

chuongcdcdst@gmail.com

0939.666.009

 

2

Trần Quốc Khánh

1986

 

Giảng viên

 

Th.S. Luật Kinh tế

 

 

tqkhanh069@gmail.com

0978.772262

 

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...