Điểm tin:
 
Tổ chức nhân sự
Tổ chức nhân sự

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

nghề nghiệp

Chức vụ

Trình độ

Ghi chú

Nam

Nữ

Chuyên môn

Lý luận chính trị

1

Trần Văn Trí

1966

 

Giảng viên

Giám đốc

CN. SP Toán

Cao cấp

 

2

 Phạm Ngọc Quan

1968

 

Giảng viên

-

 ThS. PP GD Tiếng Anh

 CN. SP Anh văn

 

 

3

 Nguyễn Ngọc Hưng

1972

 

Giảng viên

-

ThS. HT thông tin

KS. Tin học

Cao cấp

 

* Đang học


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...