Điểm tin:
 
Tổ chức nhân sự
Tổ chức nhân sự

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

nghề nghiệp

Chức vụ

Trình độ

Ghi chú

Nam

Nữ

Chuyên môn

Lý luận chính trị

1

  Phạm Ngọc Quan

1968

 

Giảng viên

Giám đốc

 CH PP GD Tiếng Anh*

 CN. SP Anh văn

 

 

2

Ngô Minh Dĩ

1985

 

Giảng viên

 

CN. SP Lý - tin

 

 

3

Lê Thanh Thúy

 

1982

Giáo viên

 

ThS. PPGD tiếng Anh

CN. Anh văn

 

 

* Đang học


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...