Điểm tin:
 
Lịch làm việc từ 11/6/2018 đến 17/6/2018
Lịch làm việc từ 11/6/2018 đến 17/6/2018

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CHỦ NHẬT

1

Trần Hoàng Uy

Phó

Giám đốc

Sáng

Họp BGH

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Làm việc TT

Coi thi TN


Chiều

Làm việc TT

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Họp HĐ thi TN

Coi thi TN


2

Huỳnh Thị Hồng Đào

Tổ phó

Sáng

Nghỉ phép

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Coi thi TN


Chiều

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Họp HĐ thi TN

Coi thi TN


 

3

Dương Hoàng Long

Tổ phó

Sáng

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Coi thi TN


Chiều

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Họp HĐ thi TN

Coi thi TN
4 Nguyễn Hoàng Sơn Cán bộ Sáng

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

 


Chiều

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

 


5 Nguyễn Minh Thư Cán bộ Sáng Làm việc TT Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Coi thi TN

Trực khu C
Chiều Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT Họp HĐ thi TN

Coi thi TN

Trực khu C

6

Dương Trường Sơn

Cán bộ

Sáng

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Coi thi TN

Trực NN

Chiều

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Họp HĐ thi TN

Coi thi TN

Trực NN

- Ngoài những công việc nêu trên, TTĐT - QHDN&HTSV còn thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của BGH nhà trường.

 

- Lịch công tác có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế.


Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...