Điểm tin:
 
Lịch làm việc từ 21/05/2018 đến 27/5/2018
Lịch làm việc từ 21/05/2018 đến 27/5/2018

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CHỦ NHẬT

1

Trần Hoàng Uy

Phó

Giám đốc

Sáng

Họp với BGH

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Họp với BGH

 

Tổ chức thi TH

Chiều

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

 


2

Huỳnh Thị Hồng Đào

Tổ phó

Sáng

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

 

Tổ chức thi TH

Chiều

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

 


 

3

Dương Hoàng Long

Tổ phó

Sáng

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Trực khu C

Trực khu C

Chiều

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Trực khu C Trực khu C
4 Nguyễn Hoàng Sơn Cán bộ Sáng

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Trực NN


Chiều

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Trực NN


5 Nguyễn Minh Thư Cán bộ Sáng Làm việc TT Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

 


Chiều Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT Làm việc TT

 

 

6

Dương Trường Sơn

Cán bộ

Sáng

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Nghỉ phép

 

Trực NN

Chiều

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Nghỉ phép

 

Trực NN

- Ngoài những công việc nêu trên, TTĐT - QHDN&HTSV còn thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của BGH nhà trường.

 

- Lịch công tác có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế.


Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...