Điểm tin:
 
Lịch làm việc từ 20/8/2018 đến 26/8/2018
Lịch làm việc từ 20/8/2018 đến 26/8/2018

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CHỦ NHẬT

1

Trần Hoàng Uy

Phó

Giám đốc

Sáng

Làm việc TT

Công tác

Mỹ Tú

Làm việc TT

Công tác

Kế Sách

Công tác

Kế Sách

Trực NN

Trực NN

Chiều

Công tác

Long Phú

Công tác

Mỹ Tú

Công tác

Ngọc Tố

Công tác

Kế Sách

Công tác

Kế Sách

Trực NN

Trực NN

2

Huỳnh Thị Hồng Đào

Cán bộ

Sáng

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

 


Chiều

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

 


 

3

Dương Hoàng Long

Cán bộ

Sáng

Làm việc TT

Công tác

Ngã Năm

Công tác

Vĩnh Châu

Công tác

Vĩnh Châu

Công tác

Cù Lao Dung

 


Chiều

Công tác

Trần Đề

Công tác

Ngã Năm

Công tác

Vĩnh Châu

Công tác

Vĩnh Châu

Công tác

Cù Lao Dung4 Nguyễn Hoàng Sơn Cán bộ Sáng

Làm việc TT

Công tác

Mỹ Tú

Công tác

Thạnh Trị

Công tác

Thạnh Trị

Công tác

Cù Lao Dung

 


Chiều

Làm việc TT

Công tác

Mỹ Tú

Công tác

Thạnh Trị

Công tác

Thạnh Trị

Công tác

Cù Lao Dung

 


5 Nguyễn Minh Thư Cán bộ Sáng Làm việc TT Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Trực khu C

Trực khu C
Chiều Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT

Làm việc TT Làm việc TT

Trực khu C

Trực khu C

6

Dương Trường Sơn

Cán bộ

Sáng

Làm việc TT

Công tác

Ngã Năm

Công tác

Trần Đề

Công tác

Long Phú

Làm việc TT

 


Chiều

Làm việc TT

Công tác

Ngã Năm

Công tác

Trần Đề

Công tác

Long Phú

Làm việc TT

 


- Ngoài những công việc nêu trên, TT Liên kết Đào tạo còn thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của BGH nhà trường.

 

- Lịch công tác có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế.


Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...