Điểm tin:
 
Tổ chức nhân sự
Tổ chức nhân sự

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh nghề nghiệp

Chức vụ

Trình độ

Ghi chú

Nam

Nữ

Chuyên môn

Lý luận chính trị

1

 Trần Hoàng Uy

1982

 

 Giảng viên

 P. Giám đốc

 ThS. Vật lý kỹ thuật

 CN SP Vật lý

Trung cấp

 

2

Nguyễn Hoàng Sơn

1982

 

 

 

CN. TC - TD

TC Thanh vận

 

 

3

Dương Trường Sơn

1991

 

 

 

CH KTNN*

CN. TC - TD

 

 

4

Nguyễn Minh Thư

 

1991

Giảng viên

 NV TT ĐT-QHDN&HTSV

ThS. Chăn nuôi

KS. Chăn nuôi - Thú y

 

 

* Đang học


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...