Điểm tin:
 
Tổ chức nhân sự
Tổ chức nhân sự

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh nghề nghiệp

Chức vụ

Trình độ

Ghi chú

Nam

Nữ

Chuyên môn

Lý luận chính trị

1

 Trần Hoàng Uy

1982

 

 Giảng viên

 P. Giám đốc

 ThS. Vật lý kỹ thuật

 CN SP Vật lý

Trung cấp

 

2

Huỳnh Thị Hồng Đào

  1985 Giảng viên Nhân viên

ThS. Phát triển nông thôn

Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trung cấp

 

3   Dương Hoàng Long 1983   Giảng viên Nhân viên

CH. Kinh tế nông nghiệp(*)

CN SP Toán

   
4   Nguyễn Hoàng Sơn 1982   Cán bộ Nhân viên

CN. Luật

CN. TC - TD

Trung cấp  
5   Dương Trường Sơn 1991   Cán bộ Nhân viên

CH. Kinh tế nông nghiệp(*)

CN. TC - NH

   
6   Nguyễn Minh Thư   1991 Giảng viên Nhân viên

ThS. Chăn nuôi

CN. Chăn nuôi - Thú y

   

* Đang học


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...