Điểm tin:
 
Tổ chức nhân sự
Tổ chức nhân sự

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh nghề nghiệp

Chức vụ

Trình độ

Ghi chú

Nam

Nữ

Chuyên môn

Lý luận chính trị

1

 Nguyễn Ngọc Hưng

1972

 

Giảng viên

Trưởng ban

ThS. HT thông tin

KS. Tin học

Trung cấp

 

2

 Nguyễn Thị Ngọc Mai

 

1982

Chuyên viên

Thành viên

ThS. Văn hoá học

CN. Quản lý HC

Trung cấp

 

3

 Nguyễn Khánh Hùng

1979

 

Giảng viên

Thành viên

ThS. SD&BV TN-MT

CN. SP Địa lý

Cao cấp

 

4

 Trần Thị Mộng Trinh

 

1963

Chuyên viên

Thành viên

CN. Báo Chí

Cao cấp

 

5

 Nguyễn Văn Tâm

1973

 

Giảng viên

Thành viên

ThS. PPGD tiếng Anh

CN. SP Anh văn

CN. QLGD

Cao cấp

 

6

 Lê Đình Cao

1971

 

Giảng viên

Thành viên

CH HT thông tin*

KS. Tin học

 

 

7

 Nguyễn Thị Thuở

 

1981

Giảng viên

Thành viên

ThS. CN sinh học

CN. SP Sinh học

Cao cấp

NCS

8

 Võ Thanh Sang

1976

 

Giảng viên

Thành viên

ThS. Quản trị KD

 

NCS

9

 Trương Ngọc Phụng

1976

 

Giảng viên

Thành viên

ThS. KH máy tính

KS. Tin học

Trung cấp

 

* Đang học


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...