Điểm tin:
 
Tổ chức nhân sự
Tổ chức nhân sự

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh nghề nghiệp

Nhiệm vụ

Trình độ

Ghi chú

Nam

Nữ

Chuyên môn

Lý luận chính trị

1

Lâm Thanh Sơn

1957

 

Giảng viên chính

Trưởng ban

ThS. Văn Hóa học

CN. SP Văn

 

 

2

Vũ Thị Thúy Vi

 

1977

Giảng viên

Thành viên

ThS. Hệ thống TT

KS. Tin học

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...