Điểm tin:
 
Lịch công tác tuần 33 (từ 16/4/2018-22/4/3018)
Lịch công tác tuần 33 (từ 16/4/2018-22/4/3018)

Lịch công tác tuần 33 (từ 16/4/2018-22/4/3018)

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

CHỦ NHẬT

16/4/2018

17/4/2018

18/4/2018

19/4/2018

20/4/2018

21/4/2018

22/4/2018

TIỀN NGỌC HÂN

Giám đốc

Họp Z cty Broad pick

Học CC nghề

Học CC nghề

 

Học CC nghề

Học CC nghề

Dạy VHVL k9

Dạy VHVL k9

NGUYỄN NHƯ TẤN PHƯỚC

P. Trưởng BXTY

Trực BX, ĐƯa Hs ttgt2

Học CC nghề

Học CC nghề

Học CC nghề

Học CC nghề

 

 

Ghi chú

Lịch có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế 

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...