Điểm tin:
 
Tổ chức nhân sự
Tổ chức nhân sự

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh nghề nghiệp

Chức vụ

Trình độ

Ghi chú

Nam

Nữ

Chuyên môn

Lý luận chính trị

1

Tiền Ngọc Hân

 

1984

Giảng viên

Giám đốc

ThS. Thú y

BS. Thú y

Cao cấp

 Trưởng BM CN - TY

2

Nguyễn Như Tấn Phước

1983

 

Giảng viên

 P. Trưởng Bệnh xá

ThS. Thú y

KS. Chăn nuôi - Thú y

 

P. Trưởng BM CN - TY

 

             

 

* Đang học


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...