Điểm tin:
 
Chương trình đào tạo trung cấp Chăn nuôi Thú y
Chương trình đào tạo trung cấp Chăn nuôi Thú y

1. Ngành đào tạo:  Chăn nuôi Thú y                     

2. Mã ngành: 42620105

3. Thời gian đào tạo: 24 tháng

4. Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương).

5. Giới thiệu chương trình:

     Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) ngành Chăn nuôi Thú Y được thiết kế để đào tạo người học trở thành kỹ thuật viên trình độ TCCN ngành Chăn nuôi Thú Y, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

     Nội dung khoá học bao gồm những  kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, tiếng Anh, giáo dục thể chất, pháp luật, chính trị, quốc phòng - an ninh... Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về chuyên ngành Chăn nuôi và Thú Y như: chăn nuôi gia súc gia cầm, dịch bệnh trọng chăn nuôi và một số cách điều trị, các trang thiết bị máy móc phục vụ và các kỹ năng thực hành, các quy trình chăm sóc, nhân giống, phòng chữa bệnh dịch cho gia súc, gia cầm, biết thực hiện công tác quản lý ở trình độ trung cấp.

     Sau khi tốt nghiệp ra trường, người học có khả năng tổ chức, quản lý sản xuất ở cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm, có khả năng giúp việc cho kỹ sư thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Chăn nuôi Thú y; Có khả năng tổ chức, quản lý sản xuất ở các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trực tiếp tham gia sản xuất ở tất cả các thành phần kinh tế, các công ty, xí nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, viện, trung tâm nghiên cứu về chăn nuôi gia súc, gia cầm trong và ngoài nước, đồng thời có khả năng tiếp tục học tập lên các trình độ cao hơn.

6. Mục tiêu đào tạo:

     Đào tạo người lao động hiểu biết và vận dụng được các kiến thức cơ sở, cơ bản  của ngành Thú y, thiết bị máy phục vụ ở lĩnh vực Chăn nuôi Thú y...và kỹ năng thực hành các quy trình nhân giống, chăm sóc, phòng và chữa bệnh dịch cho gia súc, gia cầm, biết thực hiện công tác quản lý ở trình độ trung cấp, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ để người lao động có điều kiện và khả năng tìm việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của ngành Chăn nuôi Thú Y. 

6.1. Chuẩn kiến thức:

      - Kiến thức chuyên môn cơ bản về đặc tính sinh hóa của tế bào, tổ chức cơ thể của động vật có xương sống; Kiến thức về cấu tạo - chức năng của cơ quan sinh dục; quá trình thành thục sinh dục và sự mang thai của gia súc; các phương pháp chẩn đoán lâm sàng có thai, quá trình sinh đẻ bình thường và đẻ khó; các bệnh sinh sản xảy ra trước, trong và sau khi sinh...  

     - Kiến thức cơ bản về vai trò các chất dinh dưỡng, nhu cầu từng chất dinh dưỡng đối với vật nuôi và đặc điểm dinh dưỡng của một số nguyên liệu thức ăn gia súc gia cầm.

     - Kiến thức cơ bản về nghiên cứu các hiện tượng sinh lý gia súc gia cầm.

     - Hiểu và thực hiện được các nguyên tắc cầm máu, khử trùng và chống nhiễm trùng, mổ và may vết thương.

     - Kiến thức về các bệnh ký sinh trùng thường gặp xảy ra trên động vật nuôi.

     - Biết được các bệnh xảy ra ở cơ quan nội tạng của động vật nuôi.

     - Cơ chế sinh bệnh, tình hình dịch tễ, triệu chứng, bệnh tích, cách chẩn đoán và phòng trị bệnh một cách hữu hiệu.

     - Nguồn gốc, tính chất và những cách tác động của thuốc.

     - Kỹ thuật huấn luyện đực giống, khai thác tinh dịch, kiểm tra đánh giá chất lượng tinh dịch, pha chế, bảo quản tinh dịch và kỹ thuật dẫn tinh.

     - Quy trình kiểm nghiệm các sản phẩm của vật nuôi.

6.2.Chuẩn kỹ năng:

     - Thực hiện đúng Quy trình chăn nuôi đảm bảo vật nuôi khoẻ mạnh, sản phẩm vệ sinh và an toàn.

     - Phân biệt được các hiện tượng sinh lý trên một số động vật nuôi phổ biến.

     - Nhận biết được sự thành thục của gia súc, chẩn đoán lâm sàng được gia súc mang thai và các bệnh sinh sản.

     - Thực hiện được một ca phẩu thuật an toàn, khả năng nhiễm trùng thấp.

     - Chẩn đoán được bệnh và đề ra các biện pháp phòng chống bệnh cho phù hợp.

     - Sử dụng thuốc đúng mục đích để trị bệnh cho vật nuôi.

     - Thực hiện đúng kỹ thuật gieo tinh nhân tạo cho heo, bò.

     - Tổ chức công tác kiểm dịch các sản phẩm của vật nuôi.

     - Nhận dạng và điều trị được bệnh nội khoa.

     - Có khả năng giao tiếp với nông dân.

6.3.Tác phong, thái độ nghề nghiệp:

     - Người học có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; Có đạo đức, có sức khỏe, có lương tâm nghề nghiệp, có kỹ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trong cơ sở, xí nghiệp chăn nuôi gia súc, gia cầm.

6.4. Đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân:

     - Nắm rõ vị trí vai trò của người công dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Có tránh nhiệm cá nhân về công tác an toàn lao động trong  trung tâm, cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm.

     - Có ý thức bảo vệ của công, bảo vệ môi trường và tài sản của đơn vị.     

7. Kế hoạch thực hiện:

7.1.. Phân phối thời gian hoạt động toàn khóa:

Hoạt động đào tạo

Đơn

vị tính

Hệ tuyển

THPT

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(5)

1.Học

Tuần

50


2. Sinh hoạt công dân

Tuần

02


3. Thi

Tuần

10


     3.1 Thi học kỳ


06


     3.2 Ôn và thi tốt nghiệp


04


4. Thực tập

Tuần

20


     4.1 Thực tập môn học

Tuần

05


     4.2 Thực tập tốt nghiệp viết TL

Tuần

15


5. Hoạt động ngoại khóa

Tuần

02


6. Nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ

Tuần

13


7. Lao động công ích

Tuần

02


8. Dự trữ

Tuần

03


Tổng cộng (1+2+3+4+5+6+7+8 )

102

 

7.2. Các môn học của chương trình và thời lượng:

Tên học phần

Số học trình

Bố trí theo học kỳ

Tổng số

Lý thuyết

 Thực hành

HK

HK

HK

HK

số

tiết

Số

ĐVHT

số

tiết

Số

ĐVHT

số

tiết

Số

ĐVHT

1

2

3

4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

A. Học phần chung

435

27

351

24

84

3

 

 1. Chính trị 1

45

3

45

3

0

0

X
2. Chính trị 2

45

3

45

3

0

0

X
3. Anh văn 1

60

4

60

4

0

0

X
4. Anh văn 2

60

4

60

4

0

0

X
5. Tin học đại cương

60

3

30

2

30

1

X
6. Giáo dục Quốc phòng-An ninh*

75

5

51

4

24

1

X
7. Thể dục

60

3

30

2

30

1

X

 

 

 

8. Pháp luật

30

2

30

2

0

0

X
B. Học phần cơ sở

420

22

240

16

180

6

 

 

 

 

1. Sinh hóa

75

4

45

3

30

1


X2. Sinh học

75

4

45

3

30

1

X
3. Cơ thể học gia súc - gia cầm

75

4

45

3

30

1

X
4. Sinh lý gia súc - gia cầm

60

3

30

2

30

1


X5. Vi sinh

60

3

30

2

30

1

X
6. Dinh dưỡng và thức ăn GS-GC

60

3

30

2

30

1


X7. Luật CNTY

15

1

15

1

0

0
X

C. Học phần chuyên môn

675

36

405

27

270

9

 

 

 

 

C1. Học phần chuyên môn (bắt buộc)

615

33

375

25

240

8

1. Anh văn chuyên ngành

30

2

30

2

0

0


X2. Dược lý thú y

60

3

30

2

30

1


X3. Chăn nuôi heo

75

4

45

3

30

1X


4. Chăn nuôi gia cầm

60

3

30

2

30

1X


5. Chăn nuôi gia súc nhai lại

60

3

30

2

30

1X


6. Nội khoa thú y

60

3

30

2

30

1


X7. Ngoại khoa thú y

60

3

30

2

30

1X


8. Bệnh truyền nhiễm-ký sinh

90

5

60

4

30

1X


9. Quản lý dịch bệnh

60

4

60

4

0

0X


10. Sản khoa thú y

60

3

30

2

30

1X


C2. Học phần chuyên môn(tự chọn)

60

3

30

2

30

1

 

 

 

X

1. Vệ sinh môi trường chăn nuôi

60

3

30

2

30

1
X

2. Thụ tinh nhân tạo

60

3

30

2

30

1
X

3. Xây dựng chuồng trại

60

3

30

2

30

1
X

4. Kiểm nghiệm sản phẩm đv

60

3

30

2

30

1
X

Tổng cộng

1530

85

996

67

534

18

 

 

 

 

* Theo Quyết định số 80/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
7.3. Thực tập:

Môn thực tập

Hệ số

Thời lượng

Năm thứ I

Năm thứ II

Địa điểm

Tuần

Giờ

HK1

HK2

HK3

HK4

A. Thực tập

-

05

200


 1.Kiến tập tay nghề

1

02

80X


Trường

   2.Thực tập giáo trình

2

03

120
X

Trường

B. Thực tập tốt nghiệp

-

15

600


1. Chuyên đề thực tập cuối khoá

6

10

400

 

 

 

X

Cơ sở

2. Hướng dẫn viết và viết báo cáo

-

02

80

 

 

 

X

Trường

3. Ôn thi TN

-

03

120

 

 

 

X

Trường

Tổng cộng

09

20

800

 

 

 

 


7.4. Thi tốt nghiệp:

TT

Môn thi

Hệ số

Hình thức thi

Thời gian

(phút)

Ghi chú

1

Chính trị

3

Viết

120


2

Cơ thể học và SL gia súc - gia cầm

3

Viết

120


3

Chăn nuôi heo

4

Viết

120Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...