Điểm tin:
 
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI)
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI)

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI)

      Sáng 21 - 02 tại Hội trường lớn Khu hiệu bộ, Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) cho toàn thể  đảng viên  và cán bộ giáo viên của Trường.

 Hội nghị được nghe đồng chí Đoàn Thiện Tài - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Văn Triều - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường truyền đạt  các nội dung cơ bản của Nghị quyết và Kết luận tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tập trung vào các chuyên đề: Nghị quyết về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Nghị quyết về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Một số vấn đề về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua.

     Dịp này, Hội nghị cũng thông qua quyết định trao tặng Huân chương lao động hạng 3 và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đoàn Thiện Tài - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

 

                                 

                                   Đồng chí Đoàn Thiện Tài- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

                                                     vinh dự nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

 

Hội nghị đã giúp CBVC hiểu sâu, nắm vững các nội dung cơ bản và mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng (khóa XI), đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn để từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực, phù hợp với thực tiễn của Nhà trường.

                                                                                                                                    Minh Lý.


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...