Điểm tin:
 
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

 

Họ và tên: Đoàn Thiện Tài
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy
ĐTCQ: (079)2461.461
ĐTDĐ: 0982.720.959
Email: dttai@stcc.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Văn Triều
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy
ĐTCQ: (079)3615.176
ĐTDĐ: 0989.004.981
Email: nvtrieu@stcc.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Thuở
Chức vụ: UV. BTV Đảng ủy
ĐTCQ: (079)3645.656
ĐTDĐ: 0907.346.046
Email: ntthuo@stcc.edu.vn

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Khánh Hùng
Chức vụ: UV BCH Đảng bộ
ĐTCQ: (079)3821.730
ĐTDĐ:0919.073.113
Email: nkhhung@stcc.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Văn Tâm
Chức vụ: UV BCH Đảng bộ
ĐTCQ: (079)3614.777
ĐTDĐ:0972.220.766
Email: nvtam@stcc.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Mai
Chức vụ: UV BCH Đảng bộ
ĐTCQ: (079)3827.028
ĐTDĐ: 0918.856.666
Email: ntnmai@stcc.edu.vn

 

 

 

Họ và tên: Võ Thanh Sang
Chức vụ: UV BCH Đảng bộ
ĐTCQ: (079)3637.738
ĐTDĐ: 0983.852.362
Email: vtsang@stcc.edu.vn

Họ và tên: Bùi Chí Dũng
Chức vụ: UV BCH Đảng bộ
ĐTCQ: (079)3645.650
ĐTDĐ: 0987.612.456
Email: bcdung@stcc.edu.vn

Họ và tên: Cù Phước Linh
Chức vụ: UV BCH Đảng bộ
ĐTCQ: (079)2461.028
ĐTDĐ: 0987.612.456
Email: cplinh@stcc.edu.vn


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...