Điểm tin:
 
Downloads » Lịch học - chính quy
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 16/10/2017 đến 22/10/2017
TKB cac lop chinh quy tu 16/10/2017 den 22/10/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 09/10/2017 đến 15/10/2017
TKB cac lop chinh quy tu 09/10/2017 den 15/10/2017
TKB cac lop chinh quy tu 02/10/2017 den 08/10/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 02/10/2017 đến 08/10/2017
TKB cac lop chinh quy tu 25/09/2017 den 01/10/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 25/09/2017 đến 01/10/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 18/09/2017 đến 24/09/2017
TKB cac lop chinh quy tu 18/09/2017 den 24/09/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 11/09/2017 đến 17/09/2017
TKB cac lop chinh quy tu 11/09/2017 den 17/09/2017
TKB cac lop chinh quy tu 04/09/2017 den 10/09/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 04/09/2017 đến 10/09/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 28/08/2017 đến 03/09/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 21/08/2017 đến 27/08/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 14/08/2017 đến 20/08/2017
TKB hoc ki he cac lop chinh quy tu 14/08/2017 den 20/08/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 07/08/2017 đến 13/08/2017
TKB hoc ki he cac lop chinh quy tu 07/08/2017 den 13/08/2017
TKB các lớp TC hệ VLVH khóa 8, 9 thứ 7, chủ nhật và lớp đêm từ ngày 31/07/2017 đến 06/08/2017
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...