Điểm tin:
 
THÔNG BÁO V/v ĐK học lại & thi lại học phần trong HK1 NH 2016-2017 đối với các lớp ĐH LK Trường ĐHCT
THÔNG BÁO V/v ĐK học lại & thi lại học phần trong HK1 NH 2016-2017 đối với các lớp ĐH LK Trường ĐHCT

     Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên các lớp đại học liên kết với Trường Đại học Cần Thơ về thời gian, địa điểm và thủ tục đăng ký học và thi lại các môn học chưa đạt, cụ thể như sau:

     - Sinh viên xem danh mục các học phần sẽ được mở học trong HK1/2016-2017 và Thời khóa biểu cụ thể của HK1 năm học 2016-2017 của các lớp liên kết Trường Đại học Cần Thơ tại Bảng Thông báo ở khu A hoặc truy cập vào website: www.stcc.edu.vn - Lịch học liên kết - Lịch học HK1 năm học 2016-2017 của Tất cả các lớp liên kết Trường Đại học Cần Thơ;

     - Sinh viên đăng ký đơn theo mẫu B.6 là Phiếu đăng ký học lại học phần - gọi tắt là "Đơn học lại" (lấy mẫu B.6 có trên website: www.stcc.edu.vn - vào Các đơn vị trực thuộc - Phòng Đào tạo - Quy trình công tác học vụ dành cho sinh viên các lớp liên kết đào tạo);

          - Địa điểm đóng học phí học và thi lại: tại Phòng Tài vụ;

          - Địa điểm nộp và nhận Đơn học lại: tại Phòng Đào tạo;

          - Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến hết ngày 09/9/2016;

          - Thời gian nhận lại Đơn học lại: 2 tuần sau kể từ ngày nộp đơn cho Phòng Đào tạo; Sinh viên liên hệ nhận lại đơn để đi học và đi thi theo lịch của lớp học lại.

          - Học phí học lại: 260.000đ/tín chỉ.

     * Lưu ý: Riêng trường hợp sinh viên đăng ký trả nợ mà học phần và lớp đăng ký trả nợ được tổ chức học và thi tại Trường liên kết khác thì sinh viên sẽ đóng học phí học lại tại Trường đó, nhưng Đơn học lại phải được xác nhận và có đóng dấu của Trường CĐCĐ Sóc Trăng và Trường Đại học Cần Thơ.

       Đề nghị sinh viên các lớp đại học liên kết với Trường Đại học Cần Thơ thực hiện đúng theo tinh thần thông báo này. Sau thời hạn đăng ký, Trường không giải quyết mọi trường hợp chậm trễ.

 


Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...