Điểm tin:
 
Lịch làm việc Phòng từ ngày 09 - 15/7/2018
Lịch làm việc Phòng từ ngày 09 - 15/7/2018

LỊCH LÀM VIỆC CỦA PHÒNG TC - HC - TH  TỪ NGÀY 09/7 ĐẾN 15/7/2018

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

Thứ

Buổi

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Trần Hoàng Vũ

Lê Thị Hồng Hương

Dương Thị Hồng Vân

Âu Hồng Mơ

Phạm Thị Vân Anh

Bùi Thị Hồng Mơ

Thứ hai

(09/7/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Đi học

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Chiều

16h00: Họp Tổ Công đoàn

16h00: Họp Tổ Công đoàn

Đi học

16h00: Họp Tổ Công đoàn

16h00: Họp Tổ Công đoàn

16h00: Họp Tổ Công đoàn

Nghỉ hậu sản

Thứ ba

(10/7/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

9h00: Họp rút kinh nghiệm HĐKT CC tiếng Anh B

Đi học

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Đi học

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Thứ tư

(11/7/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Đi học

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Đi học

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Thứ năm

(12/7/2018)

Sáng

7h30: Học NQ tại Trường CT tỉnh

7h30: Học NQ tại Trường CT tỉnh

Đi học

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Đi học

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Thứ sáu

(13/7/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Đi học

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Đi học

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ hậu sản

II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, THIẾT BỊ

Thứ

Buổi

KHU A

KHU C

Phó Trưởng phòng

Từ Văn Phạm Phú

Lê Thanh Phong

Ngô Minh Dĩ

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Minh Hương

Trần Minh Thạnh

Thứ hai

(09/7/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ không hưởng lương

Làm việc tại phòng

Chiều

16h00: Họp Tổ Công đoàn

16h00: Họp Tổ Công đoàn

16h00: Họp Tổ Công đoàn

Nghỉ không hưởng lương

16h00: Họp Tổ Công đoàn

Thứ ba

(10/7/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ không hưởng lương

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ không hưởng lương

Làm việc tại phòng

Thứ tư

(11/7/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ không hưởng lương

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ không hưởng lương

Làm việc tại phòng

Thứ năm

(12/7/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

7h30: Học NQ tại Trường CT tỉnh

Làm việc tại phòng

Nghỉ không hưởng lương

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ không hưởng lương

Làm việc tại phòng

Thứ sáu

(13/7/2018)

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ không hưởng lương

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ không hưởng lương

Làm việc tại phòng

III. LỊCH TRỰC CỦA PHÒNG TC - HC - QT  TỪ 14/6 ĐẾN 15/7/2018

Thứ

Buổi

Địa điểm

Công việc

Người phụ trách

Thứ bảy

(14/7/2018)

Sáng

 

KHU A

Phụ trách thiết bị

Ngô Minh Dĩ

Bảo vệ

Nguyễn Văn Hào

KHU B

Bảo vệ

Bùi Văn Bảy

KHU C

Phụ trách thiết bị

Phạm Thị Vân Anh

Bảo vệ

Nguyễn Phước Sỹ

Chiều

KHU A

Phụ trách thiết bị

Ngô Minh Dĩ

Bảo vệ

Nguyễn Văn Hào

KHU B

Bảo vệ

Bùi Văn Bảy

KHU C

Phụ trách thiết bị

Phạm Thị Vân Anh

Bảo vệ

Nguyễn Phước Sỹ

Chủ nhật

(15/7/2018)

Sáng

KHU A

Phụ trách thiết bị

Lê Thanh Phong

Bảo vệ

Phạm Văn Tưởng

KHU B

Bảo vệ

Bùi Văn Bảy

KHU C

Phụ trách thiết bị

Từ Văn Phạm Phú

Bảo vệ

Đỗ Ngọc Loan

Chiều

KHU A

Phụ trách thiết bị

Lê Thanh Phong

Bảo vệ

Phạm Văn Tưởng

KHU B

Bảo vệ

Bùi Văn Bảy

KHU C

Phụ trách thiết bị

Từ Văn Phạm Phú

Bảo vệ

Đỗ Ngọc Loan

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...