Điểm tin:
 
Quy chế đánh giá, phân loại viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
Quy chế đánh giá, phân loại viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

Tải về Quy chế


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...