Điểm tin:
 
Lịch làm việc tuần (12/02/2018-17/02/2018)
Lịch làm việc tuần (12/02/2018-17/02/2018)

STT

Họ Tên

Nội dung công việc

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Thứ 7

 

12/2/2018

13/2/2018

14/2/2018

15/2/2018

16/2/2018

17/2/2018

1

Quách Hồng Duyên

Kiểm tra số liệu

Làm báo cáo

 

Kiểm tra số liệu

Làm báo cáo

Nghỉ Tết

nguyên đán

Nghỉ Tết

nguyên đán

Nghỉ Tết

nguyên đán

Nghỉ Tết nguyên đán

2

Thái Thảo Trân

Tổng hợp bảng kê chuyển tiền ĐHTV, ĐHGTVT

Làm báo cáo

Nghỉ Tết

nguyên đán

Nghỉ Tết

nguyên đán

Nghỉ Tết

nguyên đán

Nghỉ Tết nguyên đán

3

Lâm Kim Ngân

Kiểm tra thủ tục thanh toán

Lập phiếu thu, chi

Cung cấp số liệu làm báo cáo

Kiểm tra thủ tục thanh toán

Lập phiếu thu, chi

Nghỉ Tết

nguyên đán

Nghỉ Tết

nguyên đán

Nghỉ Tết

nguyên đán

Nghỉ Tết nguyên đán

4

Trần Thị Bạch Nga

Tổng hợp bảng kê

Tổng hợp bảng kê

Nghỉ Tết

nguyên đán

Nghỉ Tết

nguyên đán

Nghỉ Tết

nguyên đán

Nghỉ Tết nguyên đán

5

Nguyễn Ngọc Tuyền

Thu - chi tiền, làm báo cáo theo yêu cầu lãnh đạo phòng

Thu - chi tiền

Kiểm tra quỹ tiền mặt

Nghỉ Tết

nguyên đán

Nghỉ Tết

nguyên đán

Nghỉ Tết

nguyên đán

Nghỉ Tết nguyên đán

6

Lê Thị Diễm Trang

Thu học phí, lệ phí

Thu học phí, lệ phí

 

Nghỉ Tết

nguyên đán

Nghỉ Tết

nguyên đán

Nghỉ Tết

nguyên đán

Nghỉ Tết nguyên đán

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...