Điểm tin:
 
Lịch làm việc PTV tuần 10 05/03-11/3/2018
Lịch làm việc PTV tuần 10 05/03-11/3/2018

CÔNG VIỆC PHÒNG TÀI VỤ

TUẦN 10 (05/3/2018-11/3/2018)

STT

Họ Tên

Nội dung công việc

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Thứ 7

 

Chủ nhật

05/3/2018

06/3/2018

07/3/2018

08/3/2018

09/3/2018

10/3/2018

11/3/2017

1

Quách Hồng Duyên

- Kiểm tra số liệu

- 15h đối chiếu BHXH tại BHXH Tỉnh

- Kiểm tra số liệu

- 13h Họp báo tháng

- 14h Họp HĐ Trường

- Kiểm tra số liệu

- Làm báo cáo

 

- Kiểm tra số liệu

- Làm báo cáo

- 14h Tham gia các hội thi chào mừng  8/3

- Kiểm tra số liệu

- Làm báo cáo

 

Dạy VLVH

Dạy VLVH

2

Thái Thảo Trân

- Phát hành thông báo học phí VLVH

- Dạy chiều

 

- Kê khai BHYT HSSV trên hệ thống phần mềm BH

- Dạy chiều

- Làm báo cáo

- Dạy chiều

 

- Làm báo cáo

- 14h Tham gia các hội thi chào mừng  8/3

Làm báo cáo

 

 

3

Lâm Kim Ngân

- Kiểm tra thủ tục thanh toán

- Lập phiếu thu, chi

 

- Kiểm tra thủ tục thanh toán

- Lập phiếu thu, chi

 

- Kiểm tra thủ tục thanh toán

- Lập phiếu thu, chi

 

- Kiểm tra thủ tục thanh toán

- Lập phiếu thu, chi

- 14h Tham gia các hội thi chào mừng  8/3

- Kiểm tra thủ tục thanh toán

- Lập phiếu thu, chi

 

 

 

4

Trần Thị Bạch Nga

Tổng hợp bảng kê thu học phí

Tổng hợp bảng kê thu học phí

Tổng hợp bảng kê thu học phí

- Tổng hợp bảng kê thu học phí

- 14h Tham gia các hội thi chào mừng  8/3

Tổng hợp bảng kê thu học phí

5

Nguyễn Ngọc Tuyền

Thu - chi tiền

 

Thu - chi tiền

 

Thu - chi tiền

 

- Thu - chi tiền

- 14h Tham gia các hội thi chào mừng  8/3

Thu - chi tiền

Trực thu học phí

 

6

Lê Thị Diễm Trang

Thu học phí, lệ phí

Thu học phí, lệ phí

Thu học phí, lệ phí

 

- Thu học phí, lệ phí

- 14h Tham gia các hội thi chào mừng  8/3

Thu học phí, lệ phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...