Điểm tin:
 
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 26/2 đến 04/3/2018
Lịch làm việc của CBVC Phòng KT&ĐBCL từ ngày 26/2 đến 04/3/2018

LỊCH LÀM VIỆC
TỪ NGÀY 26/2/2018 ĐẾN NGÀY 4/3/2018
Ngày
Buổi
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Dương Trường Giang Trần Quang Ngôn Thái Phúc Hưng Lê Đình Cao
Thứ Hai Sáng Xây dựng Sổ tay Đảm bảo chất lượng Làm đề thi lần 2 (HKI) của K9 Làm báo cáo tháng 02/2018 và kế hoạch tháng 3/2018 Rà soát nhưng tồn tại của các đơn vị trong báo cáo KĐCL CSGDNN năm 2017
26/2/2018 Chiều Xây dựng Sổ tay Đảm bảo chất lượng Làm đề thi lần 1 (HKI) của K11 Nghiên cứu các biểu mẫu lấy ý kiến người học, nhà giáo, doanh nghiệp Rà soát nhưng tồn tại của các đơn vị trong báo cáo KĐCL CSGDNN năm 2017
Thứ Ba Sáng Xây dựng Sổ tay Đảm bảo chất lượng Làm đề thi lần 1 (HKI) của K11 Nghiên cứu các biểu mẫu lấy ý kiến người học, nhà giáo, doanh nghiệp Rà soát nhưng tồn tại của các đơn vị trong báo cáo KĐCL CSGDNN năm 2017
27/2/2018 Chiều Xây dựng Sổ tay Đảm bảo chất lượng Làm đề thi lần 1 (HKI) của K11 Nghiên cứu các biểu mẫu lấy ý kiến người học, nhà giáo, doanh nghiệp Rà soát nhưng tồn tại của các đơn vị trong báo cáo KĐCL CSGDNN năm 2017
Thứ Tư Sáng Rà soát chương trình đào tạo các mã ngành của Khoa Kinh tế Làm đề thi lần 2 (HKI) của K9 Nghiên cứu xây dựng kế hoạch lấy ý kiến người học năm học 2017-2018 Rà soát nhưng tồn tại của các đơn vị trong báo cáo KĐCL CSGDNN năm 2017
28/2/2018 Chiều Rà soát chương trình đào tạo các mã ngành của Khoa Kinh tế Làm đề thi lần 1 (HKI) của K11 Lập kế hoạch lấy ý kiến người học năm học 2017-2018 Rà soát nhưng tồn tại của các đơn vị trong báo cáo KĐCL CSGDNN năm 2017
Thứ Năm Sáng Rà soát chương trình đào tạo các mã ngành của Khoa Kinh tế Làm đề thi lần 1 (HKI) của K11 Lập kế hoạch lấy ý kiến người học năm học 2017-2018 Rà soát nhưng tồn tại của các đơn vị trong báo cáo KĐCL CSGDNN năm 2017
01/3/2018 Chiều Rà soát chương trình đào tạo các mã ngành của Khoa Kinh tế Làm đề thi lần 1 (HKI) của K11 Dạy lớp CTXH K11 Dạy lớp QTKD K11
Thứ Sáu Sáng Rà soát chương trình đào tạo các mã ngành của Khoa Kinh tế Làm đề thi lần 1 (HKI) của K11 Lập kế hoạch lấy ý kiến người học năm học 2017-2018 Rà soát nhưng tồn tại của các đơn vị trong báo cáo KĐCL CSGDNN năm 2017
02/3/2018 Chiều Rà soát chương trình đào tạo các mã ngành của Khoa Kinh tế Làm đề thi lần 1 (HKI) của K11 Làm báo cáo tuần từ 26/2 đến 04/3 và kế hoạch tuần từ 05/3 đến 11/3/2018 Dạy lớp QTKD K11

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...