Điểm tin:
 
Quy định xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi, bộ đề thi kết thúc học phần
Quy định xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi, bộ đề thi kết thúc học phần

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi (NHCHT), bộ đề thi (BĐT) dùng cho kỳ thi kết thúc học phần tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

2. NHCHT, BĐT được dùng cho kỳ thi kết thúc học phần đối với các bậc cao đẳng, trung cấp cho cả hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học.

Điều 2. Các loại câu hỏi thi

Tùy thuộc vào yêu cầu, đặc thù và tính chất học phần, lựa chọn một trong các loại câu hỏi thi (CHT) sau đây:

1. CHT tự luận

2. CHT trắc nghiệm

3. CHT vấn đáp

4. CHT thực hành

Điều 3. Yêu cầu biên soạn câu hỏi thi

1. Yêu cầu chung

a. Nội dung CHT của mỗi môn thi nằm trong chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, cần kết hợp kiểm tra những kiến thức cơ bản và khả năng vận dụng của học sinh, sinh viên (HSSV) phù hợp với mục tiêu môn học.

b. Các CHT có nội dung không trùng nhau. 

c. Đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ; lời văn, câu chữ phải rõ ràng; thống nhất các ký hiệu, thuật ngữ theo quy định hiện hành.

d. Không sai sót về nội dung kiến thức; không ra đề thi vào những phần, những ý còn đang tranh luận về mặt khoa học.

e. Đảm bảo tính vừa sức, đảm bảo đủ thời gian để HSSV làm bài.

2. Đối với câu hỏi trắc nghiệm

a. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn: câu hỏi thường có hai phần, phần đầu được gọi là phần dẫn, nêu ra vấn đề, cung cấp thông tin cần thiết hoặc nêu một câu hỏi; phần sau là các phương án để chọn trả lời, thường quy về dùng 4 phương án được đánh dấu bằng các chữ cái A, B, C, D.

Khi biên soạn các phương án chọn, phải sắp xếp phương án đúng một cách ngẫu nhiên; đảm bảo cho câu dẫn nối liền với tất cả phương án chọn theo đúng ngữ pháp; tránh việc tạo phương án đúng khác biệt so với các phương án khác (dài hơn hoặc ngắn hơn, mô tả tỉ mỉ hơn hay cả A,B đều đúng, đều sai, ...).

.......

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...