Điểm tin:
 
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên lớp cao đẳng tiếng Anh khóa 5 (2011-2014)
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên lớp cao đẳng tiếng Anh khóa 5 (2011-2014)

Căn cứ vào Chương trình đào tạo chuyên ngành cao đẳng tiếng Anh ban hành kèm theo Quyết định số: 35/QĐ-CĐCĐ-ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng V/v điều chỉnh Chương trình đào tạo ngành cao đẳng tiếng Anh hệ chính quy.

Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2013 - 2014 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng và Kế hoạch cụ thể của Khoa Cơ bản.

Căn cứ vào cuộc họp của Bộ môn Ngoại ngữ ngày 10/02/2014 về việc "Hướng dẫn sinh viên CĐAV - khóa 5 thực tập tốt nghiệp".

Nay Khoa Cơ bản xây dựng Kế hoạch thực tập tốt nghiệp (TTTN) cho sinh viên lớp cao đẳng tiếng Anh khóa 5 (2011-2014) cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN THỰC TẬP:

Thời gian TTTN tổng cộng 8 tuần (bao gồm thời gian Khoa phổ biến kế hoạch cho sinh viên; sinh viên liên hệ địa điểm TTTN và hoàn chỉnh đề tài tốt nghiệp vào cuối đợt thực tập; chấm điểm đề tài và gởi kết quả về phòng Đào tạo).

Học phần TTTN gồm 6 đơn vị học trình được tính vào học kỳ II năm thứ 3.

Thời gian thực tập: từ 03/03/2014 đến 28/04/2014.

II. NỘI DUNG THỰC TẬP:

Trong thời gian thực tập, các sinh viên được yêu cầu thực hiện đầy đủ những nội dung công việc như sau:

1. Liên hệ địa điểm thực tập:

- Sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn chọn đề tài TTTN cho phù hợp khả năng của bản thân và điều kiện của nơi TTTN để viết báo cáo.

- Sinh viên có thể liên hệ với nơi TTTN (công ty du lịch, khách sạn, các điểm văn hóa, du dịch ... ) trong tỉnh hoặc các tỉnh lân cận để thu thập thông tin cần thiết cho bản báo cáo.

2. Báo cáo thực tập

2.1. Mục đích và yêu cầu:

Trong quá trình thực tập mỗi sinh viên phải hoàn thành một BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (BCTTTN) nhằm phản ánh tổng quát tình hình hoạt động của nơi thực tập, mô tả và nói lên ý nghĩa của việc thực tập. Kết quả báo cáo này là điểm học phần của học kỳ II năm thứ 3, đồng thời cũng là điều kiện thi tốt nghiệp của sinh viên.

2.2. Yêu cầu về hình thức:

2.2.1. Cách trình bày báo cáo

- Báo cáo phải được đóng bìa cứng (bìa màu hồng);

- BCTTTN phải có xác nhận và đóng dấu của đơn vị TTTN;

- Bài báo cáo thực tập tốt nghiệp được soạn thảo trên hệ soạn thảo Winword;

- Báo cáo được in trên khổ giấy A4 (219x 297 mm), font chữ: 13 (TIME NEWS ROMAN) cho nội dung, chữ tiêu đề trang bìa từ 16 đến 20;

- Độ dài bài viết: 15 - 20 trang đánh máy (không tính phụ lục);

- Line spacing: 1,5; canh lề:  Lề trên 2,5 cm, lề dưới 2,5 cm, lề trái 3,5 cm; lề phải 2,5 cm; đánh số trang ở góc dưới bên phải; ảnh minh hoạ (nếu có).

2.2.2. Tên đề tài:

Tên đề tài được viết ngắn gọn, nhưng phải thể hiện rõ nội dung của bài viết và giới hạn của nó.

Tên đề tài không được viết tắt, không dùng ký hiệu hay bất cứ cách chú giải nào.

Tên đề tài phải đặt ở chế độ canh giữa, chú ý cách ngắt chữ xuống dòng phải đủ nghĩa của chữ đó.

2.2.3. Bố cục

- Trang bìa chính;

- Trang bìa phụ;

- Trang xác nhận của đơn vị nhận sinh viên thực tập và viết báo cáo;

- Lời cám ơn;

- Mục lục;

- Nội dung (4 chương);

- Phụ lục;

- Tài liệu tham khảo (nếu có).

2.3. Yêu cầu về nội dung:

 Bài BCTTTN phải có nội dung rõ ràng, hình ảnh minh họa chi tiết, phù hợp với đề tài đã chọn. Các BCTTTN phải nêu được những nội dung cụ thể, chẳng hạn:

- Giới thiệu về địa điểm thực tập;

- Mô tả địa điểm thực tập;

- Tình hình thị trường, du khách, đời sống, thu nhập của người dân nơi TTTN;

- Hiệu quả hoạt động.

- Nhận xét tổng quát.

Sinh viên có thể sử dụng tài liệu từ nhiều nguồn tham khảo để làm rõ nội dung bài viết của mình nhưng tuyệt đối không được sao chép nguyên văn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thời gian thực tập:

-Từ 03/03/2014 đến 09/03/2014: Triển khai kế hoạch thực tập, cấp Giấy giới thiệu cho sinh viên.

+ Ban chỉ đạo thực tập tốt nghiệp sinh hoạt về nội dung, kế hoạch với sinh viên lớp CĐAV - khóa 5.

+ Sinh viên báo cáo địa điểm thực tập cho GV hướng dẫn.

+ Giáo viên hướng dẫn lập danh sách, địa điểm thực tập của sinh viên gửi văn phòng Khoa.

+ Văn phòng Khoa viết giấy giới thiệu trình Hiệu trưởng ký, phát cho sinh viên thông qua GVHD.

- Từ 10/03/2014 đến 23/03/2014: sinh viên đi thực tập hoặc đến nơi thực tập để thu thập dữ liệu.

- Từ 24/03/2014 đến 20/04/2014: sinh viên viết bài BCTTTN.

- Nộp BCTTTN (chỉ nộp trong 01 ngày): 21/04/2014.

- Từ 22/04/14 đến 28/04/2014: Các GV phụ trách hướng dẫn sinh viên viết BC TTTN sẽ tiến hành họp và chấm điểm. Mỗi bài Báo cáo sẽ được 2 GV chấm điểm.

- Ngày 28/04/2014: Văn phòng Khoa công bố điểm BCTTTN. Những sinh viên có điểm BCTTTN dưới 5 sẽ phải làm lại và nộp vào đợt 2.

- Hạn chót nộp BCTTTN lần 2: 08/05/2014.

Lớp CĐAV - khóa 5  được chia làm 5 nhóm, có 5 giáo viên hướng dẫn. Giáo viên hướng dẫn có nhiệm vụ thống nhất đề tài với sinh viên, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho sinh viên trong quá trình sinh viên viết bài và đánh giá cho sinh viên ở sản phẩm cuối cùng.

2. Phần nhận xét

- Xác nhận của đơn vị thực tập;

- Nhận xét của giáo viên hướng dẫn;

- Nhận xét của Khoa Cơ bản;

Giáo viên hướng dẫn nhận xét sau khi nhận được bài viết hoàn chỉnh của sinh viên, lãnh đạo Khoa nhận xét sau khi giáo viên hướng dẫn nộp BCTTTN của sinh viên về Khoa. Những BCTTTN không có nhận xét đầy đủ các yêu cầu trên xem như không hợp lệ.

Các nhận xét này liên quan đến thái độ chấp hành kỷ luật của sinh viên trong thời gian thực tập, nội dung của BCTTTN về mặt khoa học và thực tiễn, việc sử dụng tốt ngôn ngữ tiếng Anh về cả mặt ngữ pháp (structures) và cách chọn từ (word choice).

3. Lưu ý:

Sinh viên tự liên hệ nơi thực tập. Khoa Cơ bản có trách nhiệm hỗ trợ sinh viên những thủ tục cần thiết về giấy tờ (công văn giới thiệu, thư cảm ơn, những xác nhận cần thiết khác ...). Sinh viên tự túc kinh phí. Khoa thông báo để sinh viên chuẩn bị mọi mặt chu đáo, đảm bảo cho đợt thực tập đạt kết quả và báo cho phụ huynh biết về đợt thực tập theo chương trình đào tạo quy định.

IV. NỘI QUY THỰC TẬP:

Trong thời gian thực tập, sinh viên phải tuân thủ nội quy thực tập như sau:

- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của đơn vị nơi sinh viên thực tập;

- Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời những vấn đề mà Trường, Khoa yêu cầu;

- Chấp hành nghiêm túc sự hướng dẫn của cơ quan và cán bộ hướng dẫn;

- Không được tự ý thay đổi đơn vị thực tập đã đăng ký với Khoa.

Đề nghị sinh viên thực tập và giáo viên hướng dẫn  phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của Khoa theo đúng yêu cầu và tiến độ.

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN VIẾT BCTTTN:

1. ThS. Đoàn Quốc Hội 

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

1

11ST04D004

Lê Thị Bé Ba

12/2/1992

2

11ST04D011

Nguyễn Lê Mỹ Hạnh

4/4/1993

3

11ST04D014

Lưu Thị Ngọc Huyền

15/6/1993

4

11ST04D022

Trần Thị Thảo Nhi

10/6/1993

5

11ST04D031

Lê Thị Diễm Trang

8/4/1993

6

11ST04D033

Mai Thị Thùy Trang

10/10/1993

2. ThS. Nguyễn Tuyết Lan

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

1

11ST04D006

Tăng Thị Kim Chi

20/5/1992

2

11ST04D016

Đinh Diễm My

9/1/1992

3

11ST04D025

Nguyễn Thị Chúc Phương

24/4/1991

4

11ST04D030

Phan Thị Ngọc Trang

9/10/1992

5

11ST04D032

Nguyễn Thị Thùy Trang

31/10/1993

6

11ST04D038

Trần Thị Như Ý

9/3/1993

3. ThS. Nguyễn Thị Mai Ly 

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

1

11ST04D015

Phan Thị Thảo Loan

14/5/1991

2

11ST04D024

Phan Hoàng Oanh

13/6/1992

3

11ST04D028

Trần Thị Huyền Trân

19/6/1993

4

11ST04D035

Huỳnh Thị Đi Vôl

12/3/1992

5

11ST04D036

Nguyễn Hoàng Vũ

17/10/1993

6

11ST04D037

Trịnh Đang Xuyến

3/6/1993

 

4. ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai

 

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

1

11ST04D001

Nguyễn Thị Thúy An

25/11/1992

2

11ST04D007

Trần Hải Đăng

17/8/1992

3

11ST04D017

Danh Quê Sa Na

30/12/1992

4

11ST04D023

Trần Thị Quỳnh Như

16/3/1993

5

11ST04D026

Trần Thanh Thoại

1/11/1993

6

11ST04D039

Phan Thị Hồng Yến

1/1/1993

 5. ThS. Nguyễn Thị Minh Phương

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

1

11ST04D005

Lâm Thị Kim Châu

2/3/1993

2

11ST04D008

Thạch Thị Mỹ Dung

14/6/1993

3

11ST04D009

Lê Thị Bé Hai

12/2/1992

4

11ST04D012

Trần Thị Ngọc Hoa

17/4/1993

5

11ST04D013

Trần Quách Phi Hùng

24/12/1992

6

11ST04D029

Đào Hoàng Trân

15/2/1993


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...