Điểm tin:
 
Lịch công tác 09/4/2018 - 15/4/2018
Lịch công tác 09/4/2018 - 15/4/2018

HỌ VÀ TÊN

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CHỦ NHẬT

GHI CHÚ

Nguyễn Thị Thuở

Sáng

Trực khoa

Dự Hội nghị

Họp

Dự Hội nghị

Dạy

Dạy

Giao lưu


Chiều

Trực khoa

Dạy

Họp

HD TTTN

Dự giờ

Dạy

Giao lưu


Đinh Thị Chi

Sáng

Trực khoa

Coi thi

Dạy

Học

Trực khoa
Chiều

Trực khoa

Học

Dự GVDG

Dạy

Dạy
Đỗ Kim Trúc

Sáng

Dạy

HD TTTN

HD TTTN

Trực

Giao lưu
Chiều

Dạy

HD TTTN

Dự giờ GVDG

Trực

HD TTTN
Trịnh Thanh Nhân

Sáng

Trực

Thi GVDG

Thi GVDG

Giao lưu GV TL

Giao Lưu GV TL

Giao lưu GV TL

Giao lưu GVTL


Chiều

Trực

Thi GVDG

Thi GVDG

Giao lưu GV TL

Bế mạc GVDG

Giao lưu GV TL

Giao lưu GVTL


Nguyễn Thị Như

Sáng
Nghỉ hậu sản

Chiều
Phan Mộng Thu

Sáng

Chấm TTGT1

Trực

Trực

Viết SKKN

Viết SKKN


Giao lưu GV TL


Chiều

Chấm TTGT1

TH mẫu SKKN

Dự GVDG

Viết SKKN

Viết SKKN


Giao lưu GV TLHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...