Điểm tin:
 
Lịch công tác 23/4/2018-29/4/2018
Lịch công tác 23/4/2018-29/4/2018

HỌ VÀ TÊN

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CHỦ NHẬT

GHI CHÚ

Nguyễn Thị Thuở

Sáng

Học

Họp/Học

Nghỉ lễ

Học

Học

DạyChiều

Học

Học


Học

Học

DạyĐinh Thị Chi

Sáng

Học

Học

Nghỉ lễ

Học

Học
Chiều

Học

Học


Học

Học
Đỗ Kim Trúc

Sáng

Học

Học

Nghỉ lễ

Học

Học
Chiều

Học

Học


Học

Trịnh Thanh Nhân

Sáng

Học

Học

Nghỉ lễ

Học

Học
Chiều

Học

Học


Học

Nguyễn Thị Như

Sáng
Nghỉ hậu sản

Chiều
Phan Mộng Thu

Sáng

Học

Học

Nghỉ lễ

Học

Học
Chiều

Học

Học


Học

Học

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...