Điểm tin:
 
Tổ chức nhân sự
Tổ chức nhân sự

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh nghề nghiệp

Chức vụ

Trình độ

Ghi chú

Nam

Nữ

Chuyên môn

Lý luận chính trị

i

Trương Ngọc Phụng

1976

 

Giảng viên

Phó Trưởng khoa

ThS. KH Máy tính

KS. Tin học

Trung cấp

 

ii

Lý Quý Niệm

 

1978

Giáo viên

 

ThS. CNTT

KS. Tin học

 

 

(1) BỘ MÔN TIN HỌC

1

Vũ Thị Thúy Vi

 

1977

Giảng viên

 Trưởng BM

ThS. Hệ thống TT

KS. Tin học

 

 

2

Trương Ngọc Phụng

1976

 

Giảng viên

 

ThS KH Máy tính

KS. Tin học

Trung cấp

 

3

Lý Kim Thó

 

1985

Giáo viên

 

ThS. ĐS & LTS

CN. SP Toán-Tin

 

 

4

Lý Quý Niệm

 

1978

Giáo viên

 

ThS. CNTT

KS. Tin học

 

 

5

Lê Hoàng Oanh

 

1985

Giảng viên

 

ThS. CNTT

CN. SP Lý-Tin

Trung cấp

 

6

Mã Trường Thành

1989

 

Giảng viên

 

ThS. Hệ thống TT

KS. Tin học

 

 Phó Bí thư Đoàn TN

7

Trần Minh Thạnh

1981

 

Giảng viên

 NV P. TC-HC-TH

ThS. CNTT

KS. Tin học

 

 GV kiêm chức

8

Nguyễn Ngọc Hưng

1972

 

Giảng viên

Trưởng Ban TVXD&PTCT

ThS. Hệ thống TT

KS. Tin học

Cao cấp*

GV kiêm chức

9

Lê Đình Cao

1971

 

Giảng viên

P. Trường phòng KT&ĐBCL

KS. Tin học

 

GV kiêm chức

10

Trần Văn Trí

1966

 

Giảng viên

P. Trưởng phòng TT

CN. SP Toán

Cao cấp

GV kiêm chức

11

Trần Hoàng Uy

1982

 

Giảng viên

P. GĐ TT ĐT-QHDN&HTSV

ThS. Vật lý kỹ thuật

CN SP Vật lý

Trung cấp

GV kiêm chức

12

Nguyễn Trần Hoàng Vũ

1984

 

Giảng viên

P. Trưởng phòng TC-HC-TH

ThS. Kỹ thuật điện

KS. ĐKH & CCĐ

Cao cấp

GV kiêm chức

13

Ngô Minh Dĩ

1985

 

Giảng viên

NV TT NN-TH

CN. SP Lý - tin

 

GV kiêm chức

14

Trang Minh Trung

1974

 

Giáo viên

NV Phòng QLKH&HTQT

KS. Tin học

 

GV kiêm chức

15

Đoàn Hoà Minh

1955

 

Giảng viên chính

P. Trưởng khoa, khoa CNTT&TT, Trường ĐH CT

ThS. Điện tử

 

GV mời giảng

16

Phạm Gia Tiến

1953

 

Giảng viên chính

Giảng viên chính  Trường ĐH CT

ThS. Hệ thống thông tin

 

GV mời giảng

17

Phạm Nguyên Khang

1976

 

Giảng viên

Trưởng BM KHMT, khoa CNTT&TT, Trường ĐH CT

TS. Khoa học máy tính

 

GV mời giảng

18

Đỗ Thanh Nghị

1972

 

Giảng viên chính

Trưởng BM MMT&TT, khoa CNTT&TT, Trường ĐH CT

TS. Khoa học máy tính

 

GV mời giảng

(2) BỘ MÔN KỸ THUẬT

19

Trần Minh Thư

 

1987

Giảng viên

NV Ban QLDA

ThS. Cải tạo đô thị

Kiến trúc sư

 

GV kiêm chức

20

Đặng Thụy Minh Tường

1976

 

 

GĐTT Kiểm định chất lượng, Sở xây dựng tỉnh Sóc Trăng

ThS. Kỹ thuật xây dựng

 

GV mời giảng

21

Hà Quang Tân

1983

 

Chuyên viên

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh ST

ThS. Kỹ thuật xây dựng

 

GV mời giảng

22

Phạm Chí Nguyện

1977

 

Chuyên viên

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh ST

ThS. Kỹ thuật xây dựng

 

GV mời giảng

23

Nguyễn Quốc Trung

1980

 

 

Phó trưởng phòng nghiên cứu Văn phòng Tỉnh ủy ST

ThS. Kỹ thuật xây dựng

 

GV mời giảng

24

Nguyễn Thanh Trong

1968

 

 

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

ThS. Kỹ thuật xây dựng

 

GV mời giảng

25

Huỳnh Thanh Phong

1975

 

 

GĐ Trung tâm Quy hoạch, Sở xây dựng tỉnh Sóc Trăng

ThS . Kiến trúc quy hoạch

 

GV mời giảng

* Đang học


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...