Lịch thi cuối kỳ

Lịch thi lần 2 kỳ thi: Học kỳ I – Năm học: 2023 – 2024, các lớp Cao đẳng Mầm non K27