Văn bản

Kế hoạch PCCC và ngày "Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy - 04/01" năm 2024 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng